Loading...

Děkujeme za vaši zprávu

Děkujeme za vaši zprávu. Byla úspěšně odeslána.

Úspěšně odesláno

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k newsletteru

Získejte nabídku

Co bude následovat po vyplnění dotazníku?

 1. Ozveme se Vám s termínem schůzky / telefonátu.
 2. Probereme, kde Vám umíme pomoct, a ukážeme Vám demo,
  jak by to mělo fungovat.
 3. Provedeme Vás onboardingem a nastavíme vše pro profesionální finanční management.

Odesláním potvrzujete, že jste seznámeni se zpracováním osobních údajů.

Výkonná platforma,
která se vám přizpůsobí.
Do poslední noty.

Naše aplikace je postavena na neustále se doplňující znalostní databázi, kterou generují miliony finančních operací.
Jsme tak připraveni na jakékoli specifikum vašeho podnikání.

Integrace

 • Připojte napřímo jakýkoli účetní software, který má API, nebo data uchovaná na SQL serveru.
 • Propojte jakákoliv účetní data pomocí našeho konektoru pro Excel.
 • Zkopírujte jakékoli finanční plány a prognózy jednoduše pomocí CTRL+C a CTRL+V z libovolného tabulkového editoru.
 • Použijte naše vlastní konektory pro připojení k jiným zdrojům dat (v současné době implementováno pouze na vyžádání).

Reporty

 • Podívejte se na každý finanční detail vaší společnosti jak z obecného pohledu, tak z detailních výkazů.
 • Využijte naše interaktivní reporty k prohlížení dat podle vašich preferencí (v grafech nebo tabulkách, měsíčně nebo čtvrtletně, s nebo bez požadovaného období).
 • Využijte naše nejčastěji používané dashboardy a metriky, nebo si je nechte přizpůsobit vašim specifickým potřebám.
 • Snadno vyhodnoťte, jak plníte svůj plán nebo forecast.

Plánování

 • Vytvářejte jednoduché plány a forecasty a snadno je sdílejte napříč vaší společností.
 • Automatizujte analýzu plnění plánu a mějte vždy přehled, kde máte mezery.
 • Vytvářejte jednoduché plány na vysoké úrovni nebo používejte více dimenzí, jako jsou centra, smlouvy nebo dokonce společnosti.

Sdílení, role a bezpečnost

 • Sdílejte reporty snadno napříč vaší společností. (Rozlučte se s odesíláním Excelů emailem!)
 • Sdílejte to, co potřebujete, s vašimi investory.
 • Zobrazte každému kolegovi pouze to, co potřebuje vidět.
 • Vaše data jsou chráněná díky zabezpečení Azure.

"Vývoj a prodej hardware produktu"

Jan Šimík

CEO

Přečtěte si příběh

Vaše data pod drobnohledem

Finanční služby

Symfio není jen obyčejný software. Jak název napovídá, je to opravdová harmonie ve financích - od generování dokumentů, přes daně, až po realizaci zvolené strategie. Toto komplexní řešení pro každý aspekt finančního řízení jsme schopni poskytnout díky našemu správně naladěnému orchestru partnerů. Přijměte pozvání na tento koncert a vneste do svého podnikání naprostou transparenci ve finančních výkazech. Okamžitý přehled vám dá zásadní výhodu ve strategickém rozhodování. A my vám vše přizpůsobíme zcela na míru.

Účetnictví

 • automatický import vystavených a přijatých faktur
 • digitální zpracování účetnictví
 • měsíční podání DPH
 • zpracování zaměstnaneckých agend

CFO služby

 • měsíční schůzky k interpretaci finančních výkazů, metrik a strategie
 • nastavení a koordinace finančních procesů
 • nastavení/přezkoumání finančního plánu
 • nastavení/přezkoumání kompenzace a KPI (klíčové ukazatele výkonnosti)

Daně a audit

 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob s daňovým poradcem
 • prozkoumání informací před investicí fondu do startupu
 • příprava na due diligence pro startup před vstupem investora
 • zpracování zákonného auditu

Financování

 • investice do rizikového kapitálu
 • investice do soukromého kapitálu
 • financování mezaninového dluhu
 • financování krátkodobého pracovního kapitálu

Seznam partnerů

"Výzkum a vývoj SaaS pro stavební firmy"

Josef Beneš

CEO

Přečtěte si příběh

Často kladené dotazy

Rádi vám odpovíme na jakýkoli dotaz osobně, případně se inspirujte často kladenými dotazy:

 • 1

  Je Symfio optimálním řešením pro naše organizační potřeby?

  Symfio je řešením pro každou společnost, která si uvědomuje důležitost finančního řízení a má ambici pro něj využívat ten nejvhodnější přístup – pomocí automatizovaného zpracování účetních dat v cloudu.

  Společnost s 15 a více zaměstnanci ocení, že vše funguje automaticky a z jednoho místa. Umožňuje svým zaměstnancům se soustředit na čísla a přivítá pomocnou ruku s dohlížením na svá účetní data.

  Větším firmám s vlastním finančním oddělením pomůže, že jim odpadne většina excelovských souborů a přeposílání emailů. Management bude mít k dispozici neustále dostupná aktuální data pro správné a včasné rozhodování. Možnost přidávání nových reportů nebo zdrojů dat je prakticky neomezená.

  Měsíční poplatek za basic verzi pro malé firmy je rentabilní pro každou menší firmu s ambicí růstu, protože pro každou firmu dává smysl dříve či později přejít na reporting na základě účetních dat.

 • 2

  Proč máme využívat pro reporting účetní data?

  Účetní data zákonitě generuje každá firma. Propojuje faktury, platby a zaměstnance. Pomocí správně dodržovaného akruálního principu jsou náklady a výnosy účtovány do správných období. Tato data jsou zpracovávána vyškoleným profesionálem (účetním), vykazována finančnímu úřadu a jsou standardním podkladem pro platbu daní, získání financování nebo rozdělování podílů ve firmě.

 • 3

  Je náš účetní vhodný pro toto řešení? Co dělat v případě, kdy není?

  Účetní se, zjednodušeně řečeno, dělí na dva typy – ti, kteří spolupracují a jdou naproti reportingovému využívaní účetních dat, a ti, kteří si udělají zákonnou povinnost účetní závěrky a dále se nestarají.

  Pokud si nejste jistí, jestli bude spolupráce s vaším účetním fungovat dobře v režimu Symfio, ozvěte se nám na help@symfio.app (ideálně nám dodejte i IČO a kontakt na účetní/ho). My se s vaším účetním spojíme a dáme vědět, zda bude kompatibilní se Symfio.

 • 4

  Která data používáme pro reporting? Co když chceme používat i jiná?

  Základním stavebním kamenem reportingu jsou účetní data, zejména účetní deník. Jejich prostřednictvím získáte důkladný vhled do minulosti své firmy. Druhou esenciálně důležitou součástí je forecast, který je již integrovaný do řešení Symfio. Jde prakticky o odhadovaný vývoj výnosů a nákladů ve stejném formátu, v němž je vaše účetnictví. Díky tomu budou vaše časové řady na sebe hezky navazovat a vám to tak usnadní analýzu plnění plánu. Na stejné bázi můžete přidat plán pro investory nebo celoroční budget pro manažery.

  Výhodou řešení Symfio je možnost připojit jakýkoliv další datový zdroj jako třeba CRM, timesheety, project management nebo cokoliv vlastního, například ve formátu Google Sheets, Airtable nebo na vlastním serveru. Tyto integrace zpracováváme zvlášť každému klientovi na míru na základě ceníkové hodinové sazby.

 • 5

  Je možné sdílet jenom některá data?

  Ano, na úrovni aplikace existují dvě základní role, admin a viewer (další budou přidány časem). Někteří uživatelé tak mají právo upravovat vše, jiní zase vše pouze zobrazovat. V reportingu je pak možné navázat zobrazovací práva na některé účty, střediska, nebo dashboardy. Zobrazovací práva zpracováváme zvlášť každému klientovi na míru, na základě ceníkové hodinové sazby.

 • 6

  Jak dlouho trvá aktualizace dat a kdy se provádí?

  Aktualizace se ve všech režimech provádí automaticky každou noc. V režimech Full a Enterprise je pak možné aktualizovat datové zdroje navíc až 5krát denně. Délka aktualizace závisí na objemu dat, které daná reportingová jednotka obsahuje, obvykle se ale bude pohybovat od pár vteřin do pár minut.

 • 7

  Jak mají vypadat naše finanční procesy, aby Symfio fungovalo co nejlépe?

  Je zásadní, aby se ve společnosti nacházela vždy alespoň jedna interní kompetentní osoba, která umí pracovat s účetními daty. Touto osobou může být founder s finančním backgroundem, finanční ředitel nebo manažer, controller, nebo seniorní interní účetní s přesahem do reportingu.

  Rovněž je klíčové, aby účetnictví zpracovával kvalitní účetní, který jde vstříc využívání účetních dat pro strategické rozhodování.

  Dále pak doporučujeme, pokud jsou do procesu zapojení pracovníci finančních operací, aby byli adekvátně proškolení. Takto vytrénovaní kolegové pak mohou pomoci se sběrem dokladů a na vstupu je rovnou manažersky kategorizovat. Dokáží také následně kontrolovat úplnost a včasnost dodání podkladů účetnímu (Symfio jde těmto procesům naproti a lze jej také použít pro controlling).

 • 8

  Jak přistupujeme k plánování a forecastování?

  Symfio je vytvořeno tak, aby bylo plány a forecasty vždy možné jednoduše vyhodnocovat a analyzovat. To znamená, že čím větší detail plán obsahuje, tím je přesnější a tím jednodušší je nalézt konkrétní odchylky od něj. Kategorizaci jednotlivých plánovaných položek lze dělat na úrovni high-level kategorií (Revenue, Gross expenses, …), manažerských dimenzí (Střediska, Zakázky, …) a/nebo názvu protistrany (firma, ičař, zaměstnanec). Je důležité znát kategorizaci dat v účetnictví, aby bylo možné vytvořit plán, který bude prodloužením účetnictví do budoucnosti.

  Cílem plánování a forecastování v Symfio není nabídnout flexibilitu, komplexnost a provázání složitých modelů, jako je tomu v případě excelu. Přestože chápeme, že je to v některých případech důležité, pro finanční plánování jako zásadnější vnímáme schopnost plán nejen vytvořit, ale také s ním poté umět dále pracovat. A proto místo vytváření komplexních plánů v Symfio umožňujeme jednoduše jejich kopírování z excelu, který je na toto pořád vhodnější.

 • 9

  Jak škálovatelné je řešení Symfio?

  Naše filozofie finančního reportingu je postavena primárně na přímočaré metodice (jeden účet = jedna kategorie anebo jedno středisko = jedna kategorie). To napomáhá k transparentní logice, která je rychle uchopitelná a srozumitelná pro všechny osoby zakomponované do finančního procesu. V případě, kdy by finanční reporting vyžadoval komplikovanější metodiku (což obecně nedoporučujeme, ale někdy to může být vhodné), může být výhodnější postavení vlastního reportingového řešení.

  Do Symfio je možné zakomponovat prakticky jakýkoli datový zdroj, vytvořit jakýkoli dashboard a zobrazovat vybraná data bez omezení. Jde však o customizaci, která něco stojí a trvá. Pokud by poptávky po takových požadavcích byly hodně časté, je možné, že interní datový tým může být lepším řešením i navzdory podstatně vyšší ceně.

 • 10

  Co když využíváme nepodporovaný účetní software?

  V případě všech softwarů, které umožňují export dat do Excelu a v současnosti je nepodporujeme, umožňujeme nahrávání dat z Excelu. Funguje to jednoduše, stačí pouze namapovat sloupce na naši požadovanou strukturu.
  Pokud však používáte účetní software, který v současnosti nepodporujeme a myslíte, že bychom měli, napište nám, prosím, na help@symfio.app, podíváme se na to.

 • 11

  Jsou má data u Symfio v bezpečí?

  • Bezpečné API a komunikace. Pomocí Next.js vytváříme bezpečná API rozhraní, která zajišťují, že všechna komunikace mezi klientem a serverem je šifrována a chráněna před odposlechem a útoky.
  • Ochrana proti XSS a CSRF. Implementujeme opatření proti cross-site scripting (XSS) a cross-site request forgery (CSRF) útokům, což zvyšuje bezpečnost naší aplikace.
  • Pravidelné bezpečnostní auditování. Provádíme pravidelné bezpečnostní auditování a aktualizace, abychom zajistili, že naše aplikace je v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy a postupy.
  • Reakce na incidenty. Máme vytvořený systém pro rychlou reakci na jakékoli bezpečnostní incidenty, aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana vašich dat.
  • Soulad s GDPR a dalšími normami. Jsme plně v souladu s předpisy GDPR a dalšími mezinárodními standardy, což zaručuje, že vaše data jsou zpracovávána a uchovávána s nejvyšší mírou pečlivosti a odpovědnosti.

Vaše data

pod drobnohledem

Získejte nabídku