Loading...

Děkujeme za vaši zprávu

Děkujeme za vaši zprávu. Byla úspěšně odeslána.

Úspěšně odesláno

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k newsletteru

Získejte nabídku

Co bude následovat po vyplnění dotazníku?

  1. Ozveme se Vám s termínem schůzky / telefonátu.
  2. Probereme, kde Vám umíme pomoct, a ukážeme Vám demo,
    jak by to mělo fungovat.
  3. Provedeme Vás onboardingem a nastavíme vše pro profesionální finanční management.

Odesláním potvrzujete, že jste seznámeni se zpracováním osobních údajů.

Výzkum a vývoj SaaS pro stavební firmy

Josef Beneš

CEO

Průmysl

SaaS pro stavební firmy

Založení společnosti

2018

Obrat

>200,000 EUR

Výzvy

  • Jednoduchá interpretace dat pro CEO na základě dashboardů

Tato případová studie je modelovou kapitolou toho, jak chápeme naše poslání a naši roli v příběhu firem. 

Většina zakladatelů má skvělý nápad, pozná skvělé lidi, se kterými vytvoří tým a vydají se spolu na cestu za objevováním a stavěním něčeho skvělého.  

Zdroje jsou omezené, což na začátku cesty platí absolutně, proto se alokují nejprve do vývoje, marketingu a salesu. Logicky je nutné nejprve zajistit, aby bylo co prodávat. Dále, aby se informace o produktu dostala k těm, ke kterým má. Následně pak zajistit, aby se peníze dostaly do firmy a mohly být reinvestovány.  

Účetnictví a účetní data stojí stranou a jsou brány jako nutné zlo, které je potřeba na cestě za slávou sebou vláčet jako nadbytečnou bagáž. Až později se přijde na to, že účetní data mohou (a mají) poskytovat informace, které manažerům pomohou se lépe rozhodovat a vyhýbat se tak zátarasům na cestě.  

Toto uvědomění bohužel většinou nastává až v době, kdy již firma nějaký čas existuje a data nejsou ve formě, z níž by se daly potřebné informace vyčíst. Některé firmy to vzdají a dále rozhodují na základě intuice, jiné se rozhodnou to změnit. V ten okamžik nicméně musí vynaložit násobně více prostředků a úsilí, než kdyby se tomu dostatečně věnovaly již od úplného začátku příběhu.  

Ztrácí se tedy nejen čas jako nejvzácnější zdroj (důvodem je, že na začátku byla pravděpodobně přijímána sub-optimální rozhodnutí, neboť nebyla data), ale také peníze. Opravovat je totiž vždy finančně náročnější, než to od počátku dělat správně. A tento efekt se ještě více násobí v případě Due Diligence při fundraisingu, případně exitu společnosti. Proto nás vždy potěší, když se bavíme se zakladatelem, který si tento fakt uvědomuje.
 
V případě společnosti Stavario jsme měli to privilegium, že jsme mohli nastavit reportingovou a manažerskou strukturu téměř od úplného počátku.
 
Na počátku stavebního procesu je nutné si uvědomit, jakým způsobem je firma organizována, jaké jsou zásadní metriky pro sledování směru, kterým se firma ubírá. Jinak bude vypadat reportingová struktura u SaaSové firmy, jinak u projektové a úplně jinak u e-shopu. Po tomto prvním kroku je nicméně nutné nesklouznout ke generalizování. I mezi SaaSovými firmami jsou rozdíly. Mnohem výraznější rozdíly pak budou mezi projektovými firmami. Správné nastavení struktury je velmi důležité. Pokud se povede správně, pak je čtení příběhu firmy velmi intuitivní bez ohledu na to, zda jsou v příběhu dějové zvraty, či nikoliv. Naopak, pokud je manažerský reporting nesprávně nastaven, je čtení mnohem obtížnější (asi jako když čtete román od Umberta Eca – pokud mu chcete dobře rozumět, musíte neustále listovat do vysvětlivek).
 
Josef Beneš, zakladatel Stavaria většinu činností ve společnosti řídí sám. V takovém případě je nutné vytypovat pár účetních kategorií, které budou nejjasněji a co nejsrozumitelněji informovat o tom, co se se společností děje, kdy může žánr sklouznout k hororu. Zároveň je ale nutné myslet v dlouhodobém kontextu a reporting nastavit tak, aby bylo možné jej přizpůsobit případnému škálování.
 
V případě Stavaria jsme tedy ve spolupráci s paní účetní nastavili časové rozlišení nákladů a výnosů a začali kapitalizovat majetek. Díky tomu jsme schopní sledovat růst MRR a změny v hrubé marži. 

Časové rozlišení nákladů a jejich začlenění do kategorií pomohlo k přijetí úsporných opatření. Zároveň jsme také mohli začít sledovat náklady na akvizici zákazníka a návratnost nákladů.
 
Čím dříve začne společnost alokovat část zdrojů do operativy, jíž jsou finance součástí, tím dříve budou mít zakladatelé klidnější spaní. Budou totiž vědět, že účetní data jsou kontrolována a budou mít přehled o tom, co se v jejich firmě děje. 

Věříme, že naše služby Pepovi pomohou k lepší navigaci Stavaria v současném turbulentním prostředí. I když příběh, který čteme ze získaných dat, nemusí být vždy příjemné čtení, je to lepší, než žít v nejistotě a nemohoucnosti se na případnou nepříjemnou skutečnost připravit. 

Přihlášením souhlasíte s Privacy Policy

Vaše data pod drobnohledem