Loading...

Děkujeme za vaši zprávu

Děkujeme za vaši zprávu. Byla úspěšně odeslána.

Úspěšně odesláno

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k newsletteru

Získejte nabídku

Co bude následovat po vyplnění dotazníku?

 1. Ozveme se Vám s termínem schůzky / telefonátu.
 2. Probereme, kde Vám umíme pomoct, a ukážeme Vám demo,
  jak by to mělo fungovat.
 3. Provedeme Vás onboardingem a nastavíme vše pro profesionální finanční management.

Odesláním potvrzujete, že jste seznámeni se zpracováním osobních údajů.

Nová funkcionalita Symfio – Contribution margin

Nová funkce softwaru Symfio pro finanční reporting a plánování umožňuje efektivní výpočet Contribution Margin (marže krycího příspěvku). Toho lze dosáhnout pomocí označování účtú nebo středisek jako Contribution Expenses.

Hlavní funkce:

 1. Flexibilita označování nákladů: Uživatelé mohou označit konkrétní náklady jako Contribution Expenses.
 2. Výpočet na třech úrovních:
  • Contribution Margin I: Přímé náklady spojené s výrobou/službou.
  • Contribution Margin II: Vše výše + variabilní náklady (prodej, marketing, logistika).
  • Contribution Margin III: Vše výše + ostatní výrobní náklady, které nelze atribuovat ke konkrétním produktům.
 3. Detailní report jednotlivých úrovní ve výsledovce
 4. Analýza a vizualizace dat: Identifikace trendů, vzorů a možnost analýzy detailních položek ve finančních datech.
 5. Integrace s ERP a finančními systémy: Tato funkcionalita je nezávislá od účetního softwaru a lze ji použít pro jednu společnost jako i pro celou skupinu

Použití Contribution Margin:

Contribution Margin se používá k:

 • Hodnocení ziskovosti konkrétních produktů nebo služeb.
 • Rozhodování o cenové politice a optimalizaci nákladů.
 • Strategickému plánování a řízení podnikových zdrojů.
 • Break-even analýza což představuje zjištění za kolik je produkt nejméně možno prodat.

Kolik by měla být Contribution Margin:

Obecně platí, že vyšší Contribution Margin je lepší, protože indikuje vyšší ziskovost.

 • Nízká Contribution Margin: Pod 20% může znamenat nízkou efektivitu nebo vysoké náklady.
 • Střední Contribution Margin: 20%-40% je běžná pro mnoho průmyslových odvětví.
 • Vysoká Contribution Margin: Nad 40% naznačuje vysokou ziskovost a efektivní řízení nákladů.

Přípradová studie pro využití contribution margin

Výrobní společnost ABC Manufacturing:

Situace: ABC Manufacturing vyrábí několik různých produktů a měla potíže s identifikací ziskových a neziskových výrobků. Jejich starý systém nedokázal přesně rozlišovat mezi různými typy nákladů.

Řešení pomocí Symfio:

 1. Označení nákladů: Společnost ABC začala používat funkci Symfio pro označení nákladů jako Contribution Expenses na úrovních Contribution Margin I, II a III.
  • Contribution Margin I: Přímé výrobní náklady.
  • Contribution Margin II: Přímé náklady + náklady na prodej a marketing.
  • Contribution Margin III: Přímé a variabilní náklady + neatributovatelné fixní náklady.
 2. Generování reportů: pomocí Symfio společnost zjistila detailní finanční podklady, které jasně ukázaly příspěvkovou marži pro každý produkt.
 3. Analýza dat: Analýza dat ukázala, že některé produkty měly velmi nízkou Contribution Margin III, což znamenalo, že po zohlednění všech nákladů byly tyto produkty ztrátové.
 4. Strategické rozhodnutí: Na základě těchto reportů se společnost rozhodla:
  • Zrušit výrobu ztrátových produktů.
  • Zvýšit ceny u některých výrobků, kde byla Contribution Margin II vysoká, ale III nízká kvůli vysokým fixním nákladům.
  • Optimalizovat marketingové výdaje u produktů s vysokou Contribution Margin I a II, ale nízkou III.

Výsledek: Během následujícího roku ABC Manufacturing zaznamenala:

 • Nárůst ziskovosti: Celková ziskovost společnosti se zvýšila o 15%.
 • Snížení nákladů: Optimalizace nákladů vedla k 10% snížení celkových nákladů.
 • Zlepšení efektivity: Lepší alokace zdrojů a investic do ziskových produktů zvýšila výrobní efektivitu.

Závěr

Nová funkce pro výpočet Contribution Margin v softwaru Symfio umožnila společnosti ABC Manufacturing lépe porozumět jejich nákladům a ziskovosti, což vedlo k informovanějším rozhodnutím a zlepšení finanční výkonnosti.

Přihlášením souhlasíte s Privacy Policy

Vaše data pod drobnohledem